Engranajes Miralles
falla


A Engranajes Miralles podem classificar els nostres productes en tres grans categories: Construcció d'engranatges especials, Mecanització de peces sota plànol i Engranatges en estoc i altres transmissionsConstrucció d'engranatges especials Mecanització de peces sota plànol Engranatges en estoc i altres transmissions
Engranatges Rectes Torns:
  • CNC.
  • Decoletatge
  • Convencionals
  • Gran tamany
Engranatges rectes
Helicoidals Cremalleres
Cónics Conics
Cremalleres Fresats:
  • Convencionals
  • CNC
Pinyons de cadena
Cadena Huesillos
Interiors Centre de mecanizats CNC Rosques
Rectificats:
  • Extern.
  • Intern
  • Dentss
Casquillos
Disposem del major equip propi i de col·laboradors per cobrir les seves necessitats